Bình đựng nước ép trái cây là gì?

Là loại bình dùng để đựng và giữ lạnh cho nước trái cây tươi, giúp nước trái cây giữ nguyên vị và nhiệt độ thích hợp trong một khoảng thời gian nhất định. Bình có...