Tôi bị ám ảnh bởi Google. (Ý tôi là, bạn phải như vậy nếu bạn đang làm trong ngành này.) Nhưng đôi khi, bạn cần nghỉ ngơi khỏi bàn tay nuôi sống. Không thể phủ nhận sức mạnh của các truy vấn tìm kiếm...