[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/07/07/WkR96.jpg[/IMG]​

Về chất lượng và giá cả của chiếc Tab A 10.1 thì hầu như ai cũng cảm thấy đây là một thiết bị quá ngon so với mức giá. Cá nhân mình cũng cảm thấy như vậy và mình đang thấy "bồ kết' nhất là khoản xem phim trên Tab A 10.1 này.


Mời các thím "xem phim trọn vẹn" cùng với Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) nhé:

<div data-s9e-mediaembed="youtube" style="display:inline-block;width:100%;"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" style="border:0;height:100%;left:0;position:absolu te;width:100%" src="//www.youtube.com/embed/0jP8D2pJExI"></iframe>
</div></div>