Ngày phát hành bản cập nhật Anniversary đang đến cận kề và Microsoft đang tích cực thử nghiệm những bản build cuối cùng để có thể mang đến 1 bản cập nhật tốt nhất có thể cho toàn bộ người dùng Windows 10. Song song với điều đó là các bản build mới cũng được phát hành 1 cách dồn dập cho Insider.

Vừa mới đây bản build 14385 đã được phát hành cho người dùng Insider qua Fast Ring trên PC và Mobile. Bản build mới luôn tập trung khắc phục và giải quyết các vấn đề còn tồn tại cho tới thời điểm này.

Những cải thiện trên PC
 • Đã khắc phục lỗi hiển thị thông báo về việc hết hạn sử dụng Windows 10 vào ngày 15/07/2016
 • Cải thiện thời lượng pin trên các thiết bị Surface
 • Giải quyết vấn đề khiến cho Spotify crash trong 1 số trường hợp đang nghe nhạc
 • Sửa lỗi với Google Chrome
 • Sửa lỗi với Mobile Hotspot có thể khiến thiết bị gặp lỗi màn hình xanh và khởi động động khi chia sẻ băng tần 5GHz và khi vào một số trang web
 • Sửa lỗi với VPN
 • Khắc phục các vấn đề với LastPass và AdBlock extension cho Microsoft Edge
 • Cải tiến phần cài đặt Projecting to a PC

Những cải thiện trên Mobile:

 • Bạn đã có thể mở và tương tác với các tập tin PDF khi mở bằng Microsoft Edge
 • Đã cải thiện tình trạng hao pin trên các máy cũ như Lumia 830, 930 và 1520.
 • Khắc phục vấn đề khi mà không thể thiết lập tên của SIM trên các máy điện thoại 2 Sim

Ngày phát hành bản cập nhật Anniversary đang đến cận kề và Microsoft đang tích cực thử nghiệm những bản build cuối cùng để có thể mang đến 1 bản cập nhật tốt nhất có thể cho toàn bộ người dùng Windows 10. Song song với điều đó là các bản build mới cũng được phát hành 1 cách dồn dập cho Insider.

Vừa mới đây bản build 14385 đã được phát hành cho người dùng Insider qua Fast Ring trên PC và Mobile. Bản build mới luôn tập trung khắc phục và giải quyết các vấn đề còn tồn tại cho tới thời điểm này.

Những cải thiện trên PC
 • Đã khắc phục lỗi hiển thị thông báo về việc hết hạn sử dụng Windows 10 vào ngày 15/07/2016
 • Cải thiện thời lượng pin trên các thiết bị Surface
 • Giải quyết vấn đề khiến cho Spotify crash trong 1 số trường hợp đang nghe nhạc
 • Sửa lỗi với Google Chrome
 • Sửa lỗi với Mobile Hotspot có thể khiến thiết bị gặp lỗi màn hình xanh và khởi động động khi chia sẻ băng tần 5GHz và khi vào một số trang web
 • Sửa lỗi với VPN
 • Khắc phục các vấn đề với LastPass và AdBlock extension cho Microsoft Edge
 • Cải tiến phần cài đặt Projecting to a PC

Những cải thiện trên Mobile:

 • Bạn đã có thể mở và tương tác với các tập tin PDF khi mở bằng Microsoft Edge
 • Đã cải thiện tình trạng hao pin trên các máy cũ như Lumia 830, 930 và 1520.
 • Khắc phục vấn đề khi mà không thể thiết lập tên của SIM trên các máy điện thoại 2 Sim
Theo *****************

View more random threads: