Đây là một cải biến của game Flappy Bird, game play mới lạ, bạn sẽ phải vừa điều khiển con chim vừa phải tấn công những con chim kẻ địch, với trang bị súng, bom và tên lửa.Cùng chơi nào!

Link cho Windows Phone 8: Army Bird : Flappy version | Windows Phone Apps+Games Store (United States)

Vài hình ảnh trong game: